Vägledning till din inre vishet

Terapi, handledning & utbildning i personlig utveckling

Stöd och vägledning för dig som
Vill finna ny kraft och inspiration. 
Vill lära känna dig sjäv mer & stärka din självkänsla.
Vill förändra livsmönster eller beteenden. Få  ytterligare tillgång till din unika potential.
Utveckla dina relationer; till dig själv och de du har omkring dig.
Kunna vara nära i relation. Kunna sätta sunda gränser.
Behöver möta och hantera sorg, oro eller depression.

Vill ställa om till ökat välmående för dig och din omvärld.

Retreater/kurser som står på transpersonell ekopsykologisk grund – en holistisk psykologi i kontakt med den universella intelligensen – med förståelse för den förändring som var och en av oss behöver. Och som vi som mänsklighet behöver genomgå tillsammans för liv och välmående på vår planet. Under dessa kurser återknyter vi till oss själva genom urgammal livsvisdom om människans sökande efter sin sanna själ i nära kontakt med naturen. Vishetens väg ges i naturskön miljö för att knyta an till skog och sjö. Varje retreattillfälle ger gott om utrymme för eftertanke, reflektion, vila och varande i naturen.

Just nu är livet ovisst på många sätt.
Förändring och omställning till mer hållbart och välmående liv behövs för många människor och för vår planet.
Vi behöver leva mer i samklang till oss själva och med varandra. Även med naturen vi är del av.

Behovet av att prata om det ovissa är stort och vi samtalsterapeuter är utbildade just för detta - att prata om det svåra i det okända. Och om nya möjligheter, om att vara kreativ i tider av förändring.
Jag möter dig/er online i samtalsterapi. Välkommen.

Cecilia Angelin


Samtalsterapeut
Handledare
Lärare personlig utveckling