Samtalsterapi

Stöd vid förändring - Vägledning till din inre vishet

Jag möter dig i samtal när du inte kommer längre själv, när gamla mönster behöver brytas, när ny kraft och potential inte går att nå på egen hand. Tillsammans finner vi metoder och verktyg som passar dig i ett förändringsarbete mot det du önskar i ditt liv.


Samtalsterapi är en resa som syftar till ett personligt växande, känsla av helhet och större medvetenhet kring mig själv och min omgivning. Som terapeut ställer jag frågor, speglar och inbjuder till reflektion. Stöder utvecklingen mot den förändring du önskar i ditt liv.

Ett terapisamtal varar 60 minuter och vi träffas en gång i veckan eller efter dina behov, under en period som vi kommer överens om. Just nu tar jag endast emot online.