Kurser, retreats och utbildningar

Vägledning till din inre vishet

Kurs i personlig utveckling är ett eget växande i en grupp tillsammans med andra, som var och en gör sin resa. Vi utforskar vi vad det är att vara människa och att leva sitt liv så fullt och rikt som dina livsvillkor möjliggör. 
Skillnaden på att gå en kurs i personlig utveckling och gå i samtalsterapi är dels intensiteten, under en helg eller veckas oavbrutet utforskande ger du dig själv möjligheten till en intensiv förändring.
Utforskande i grupp ger också mycket stöd i att känna igen sig i varandra, ge och få medkänsla i förändring, möjlighet till att lära känna andra människor inifrån och se var och ens önskan om förändring i livet. För mer info om respektive kurs klicka på rubriken.

Retreater/kurser som står på transpersonell ekopsykologisk grund – en holistisk psykologi i kontakt med den universella intelligensen – med förståelse för den förändring som var och en av oss behöver. Och som vi som mänsklighet behöver genomgå tillsammans för liv och välmående på vår planet. Under dessa kurser återknyter vi till oss själva genom urgammal livsvisdom om människans sökande efter sin sanna själ i nära kontakt med naturen. Vishetens väg ges i naturskön miljö för att knyta an till skog och sjö. Varje retreattillfälle ger gott om utrymme för eftertanke, reflektion, vila och varande i naturen.