Parterapi

Stöd vid förändring

Jag möter er i samtal när ni inte kommer längre själva, när gamla mönster behöver brytas, kommunikation skapas eller återskapas emellan er, tillsammans för att ni i kontakt med varandra ska hitta er gemensamma väg vidare.

 

Ni kan vara i början av er relation och vill fördjupa, förebygga genom att ge det utrymme som är gott och fint i er relation.

 

Under relationens gång kan ni möta svårigheter:  i kommunikationen er emellan, maktkamp, otrohet, distans med upplevelsen att att ni egentligen lever parallella liv.

Vägen vidare kan handla om behov av att återskapa kommunikation, närhet och där kan parterapi ge det stöd er förändring behöver.

 

Ni kan också vara i slutet av er relation med behov av att förstå och avsluta för att kunna lämna varandra för nästa relation; eller för att skapa en annan sorts relation mellan er framöver om ni tex är föräldrar.

 

Samtalsterapi är en resa som syftar till ett personligt växande, känsla av helhet och större medvetenhet kring mig själv och min omgivning. Parsamtal utgår från en längtan att nå varandra, förstå och kunna möta varandra.

Som terapeut ställer jag frågor, speglar och inbjuder till reflektion. Stöder utvecklingen mot den förändring ni önskar i era liv.

Ett parterapisamtal varar 90 minuter och vi träffas en gång i veckan eller efter era behov, under en period som vi kommer överens om.

Samtalsterapi mottagning i Göteborg. Välkomna!


Kurs för par

2 dagars kurs för par i Göteborg om närhet och kommunikation.