Cecilia Angelin

Jag heter Cecilia Angelin arbetar idag främst som lärare  inom  personlig utveckling på 
Psykosyntesinstitutet i Sverige AB.
Jag är i grunden utbildad samtalsterapeut och handledare. Vid sidan av undervisning tar jag också emot klienter i min mottagning.
Tidigare i livet har jag arbetat med ekonomi  och personalfrågor i ledande befattning.

Vägen mot min yrkesförändring startade med en livskris för drygt 15 år sedan och mötet med Psykosyntesterapi. Det mötet skulle komma att innebära en fundamental förändring på de flesta områden i mitt liv som jag idag inte velat vara utan. De kriser livet försett mig med har också varit källor till förändring, till en djupare förståelse av mig själv och det som verkligen betyder något i mitt liv.

Utbildning

Dipl. Samtalsterapeut/Psykosyntes

PsykosyntesInstitutet i Sverige AB

Utbildningen sträcker sig över fem år.
 

Dipl. Par & Relationsterapeut
Vidareutbildning  1 år.'
 

Dipl. Handledare
Vidareutbildning  1 år.

ACT Acceptance Commitment Therapy   Vidareutbildning 1 år.
 

MindfulnessInstruktör

Transpersonell Ekopsykologi

Alef Trust

Genom medlemsskap Racs - register för ackrediterade counsellors och Psykosyntesföreningen förbinder jag mig att följa de etiska regler, tystnadsplikt och handledning föreningarna satt upp för yrkesutövande terapeuter/counsellors i Sverige. Medlemskapen följer också de europeiska föreningarna EFFP, EAC, EAP krav för samtalsterapeuter som arbetar i Europa.