Välkommen att följa med på kurs i personlig utveckling, ett eget växande i en grupp tillsammans med andra, som var och en gör sin resa. Läs om respektive kurs nedan i kalendariet.
Tillsammans utforskar vi vad det är att vara människa, leva sitt liv så fullt och rikt som dina livsvillkor möjliggör. Skillnaden på att gå en kurs i personlig utveckling och gå i terapi är dels intensiteten, under en helg eller veckas oavbrutet utforskande ger du dig själv möjligheten till en intensiv förändring. Utforskande i grupp ger också mycket stöd i att känna igen sig i varandra, ge och få medkänsla i förändring, möjlighet till att lära känna andra människor inifrån och se var och ens önskan om förändring i livet. 

Inre & yttre resor
kurser i personlig utveckling

Samtalsterapi mottagning i Göteborg. Välkommen!