Psykosyntesen utvecklades av Assagioli

Roberto Assagioli 1888-1974, italiensk läkare och grundare till den psykologiska inriktning som kallas Psykosyntes. Assagioli samarbetade i början av sin karriär med Freud och psykoanalysen. Men då Freuds analys handlar om att plocka isär för att förstå, utvecklade Assagioli under sin tid istället syntesen som handlar om foga samman. Han var tidig med med tankar om helhet och med att använda meditation och mindfulness som inslag i sitt arbete.

"Freud sa: Jag är bara intresserad av den del av människan som utgörs av källaren. Psykosyntesen är intresserad av hela byggnaden."  - Roberto Assagioli

Psykosyntesen handlar om att skapa en syntes mellan psykets olika delar; att foga samman. Det kan handla om olika delar av vår verklighet som tankar, känslor, kropp och själ med syfte att skapa harmoni, finna och leva ifrån den centrala plats inom oss där vår medvetna vilja och kärlek gör vägen vidare tydlig. Psykosyntesen visar hur vi kan förhålla oss till vårt eget liv.

Psykosyntesen är en bred och kreativ psykologi. Förutom samtal används olika tekniker som till exempel olika kognitiva verktyg (KBT), drömanalys, skrivande, målande, familjekonstallationer, musik, gestalttekniker och rörelse.

För varje människa med unika behov finns olika  vägar till personligt växande.

Psykosyntesen räknas till den transpersonella psykologin. I Sverige utbildas terapeuter, coacher och mentorer mm i privata skolor i Göteborg och Stockholm. I andra länder ingår Psykosyntesen i ordinarie högskoleverksamhet.

Litteratur

Här följer några förslag:

 

om Psykosyntes

"Om viljan" av Roberto Assagioli

"Bli den du" är av Piero Ferucci

"Det utvecklande självet" av MY Brown

 

 

övrig inspiration

"Utvecklingspsykologi" av Nancy Mcwilliams

"Beteendets ABC" av Ramnerö/Törneke

"KBT i utveckling" av Anna Kåver

"En dörr till ditt inre" av MC Weston

"Med Människan" av Tommy Hellsten

 

Samtalsterapi mottagning i Göteborg. Välkommen!