Mindfulness - närvaro - att vara här & nu

Mindfulness - österländsk visdom ursprungligen från Buddismen.

En som tidigt förstod värdet av Mindfulness var Psykosyntesens grundare, den italienske läkaren Roberto Assagioli; han förde tidigt samman öst och väst inom psykologin.

Mindfulness har under de senaste etthundra åren alltmer vuxit in i den västerländska medicinen. Forskning under mer än trettio år visar hur Mindfulness som metod hjälper till att leva med, lindra eller läka både fysiska och psykiska tillstånd.

I terapin skapar mindfulness- att vara närvarande med det som är- en helt naturlig grund för utforskande av både det som är svårt inom oss och också inom det som är vår outforskade potential.

Genom regelbunden träning i Mindfulness skapar du en ovärderlig kontakt med dig själv, i den här stunden, i nuet.

Samtalsterapi mottagning i Göteborg. Välkommen!