Cecilia Angelin  Lärare, handledare och Vd på PsykosyntesInstitutet i Sverige AB. Cecilia Angelin Lärare, handledare och Vd på PsykosyntesInstitutet i Sverige AB.

I 30 år har Psykosyntes Institutet guidat människor till ökad insikt om sig själva, förståelse för andra människor samt förståelse och utveckling av den egna viljan. Det gör att vi har en unik erfarenhet att hjälpa människor att utveckla ett hållbart inre ledarskap och hitta sin väg mot ett mer tillfredsställande och harmoniskt liv.
www.psykosyntesinstitutet.se

www.ekwing.se
Lena och jag leder tillsammans grupper i personlig utveckling med mytologi som vägvisare till fördjupad förståelse för sig själv och sin omgivning. Välkommen att följa med!
www.inreochyttreresor.se


www.eldershipacademy.org
Nader Shabahangi
www.wellbeingvision.com
Winston Waterton
www.rosirobertazzi.com
Rosi Robertazzi

The World is changing - are you! Join us in Farfa, a medieval village close to Rome in Italy, to explore if and how present change in the world can be met and lived with creatively.
What matters to each one of us, really?

This is a joint collaboration between us trainers and the diverse cross-cultural and educational backgrounds we bring to this program. Psychosynthesis, existential and process oriented psychotherapy, yoga, mythology, storytelling, bodywork and creative arts all will be available to us as modalities to deepen our understanding of ourselves.

Venue: Farfa Abbey Via del Monastero, 1, 02032 Farfa in Sabina RI, Italy