Cecilia Angelin
Cecilia Angelin

Utbildning

Jag är diplomerad samtalsterapeut

från PsykosyntesInstitutet i Göteborg.

Utbildningen sträcker sig över fem år.

Som diplomerad samtalsterapeut och

medlem i Psf, en yrkesförening för terapeuter, har jag förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige.

Tystnadsplikt och regelbunden

handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa

regler.

Dessa regler följer också den europeiska

yrkesföreningen EFFPs krav för terapeuter

som arbetar i Europa.

Jag är också utbildad par & relationsterapeut samt handledare.

En annan inspirationskälla är ACT Acceptance Commitment Therapy, som även kallas tredje vågens KBT, där beteende och mindfulness möts. Jag har vidareutbildat mig inom ACT och är utbildad mindfulness instruktör.

Om mig

Jag heter Cecilia Angelin och jag arbetar som terapeut, handledare 
och lärare inom 
personlig utveckling  hos Psykosyntesinstitutet och Inre & yttre resor. Tidigare har jag arbetat med ekonomi  och personalfrågor i ledande befattning.

Vägen mot min yrkesförändring startade med en livskris för drygt 15 år sedan och mötet med Psykosyntesterapi. Det mötet skulle komma att innebära en fundamental förändring på de flesta områden i mitt liv som jag idag inte velat vara utan. De kriser livet försett mig med har också varit källor till förändring, till en djupare förståelse av mig själv och det som verkligen betyder något i mitt liv.

Samtalsterapi mottagning i Göteborg. Välkommen!