Stöd vid förändring

För dig som

Vill finna ny kraft och inspiration i livet
Vill lära känna dig sjäv bättre & stärka din självkänsla
Vill utveckla din fulla potential
Vill förändra livsmönster eller beteenden och kunna sätta sunda gränser
Vill utveckla dina relationer; till dig själv och de människor du har omkring dig
Behöver möta och hantera sorg, oro eller depression
Vill utveckla din inre ledare
Vill kunna vara nära i relation