Stöd vid förändring

Terapi, handledning & utbildning i personlig utveckling - privat & professionellt

Just nu är livet ovisst på många sätt.

Behovet av att prata om det ovissa är stort och vi samtalsterapeuter är utbildade just för detta - att prata om det svåra i det okända. Och om nya möjligheter, om att vara kreativ i tider av förändring.
Kontakta mig så möts vi - live eller online! 

Mottagning i Göteborg